Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Forumlarına Hoş Geldiniz

Sitemizi misafir olarak gezmektesiniz. Eğer üyemiz değilseniz, misafir olarak sitedeki bir çok aktiviteden faydalanamazsınız. Tüm aktivitelerimizden faydalanabilmek için ücretsiz olarak topluluğumuza dahil olabilir, konular açabilir, mesajlar yazabilir, diğer üyelerimiz ile iletişime geçebilir, anketlere katılabilirsiniz. Kayıt işlemi hızlı, ücretsiz ve çok basittir. Lütfen kayıt bağlantısını tıklayınız.

Eğer kayıt işleminizde veya kayıt olduktan sonra giriş yapmakta herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen bizimle iletişim kurunuz. Sitemiz hakkında daha fazla bilgi için yardım bölümüne bakabilirsiniz.

Gso-Mem Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin Yapılan Sınavlara Ev Sahipliği Yapıyor “Çözüm İçin Yeterli Değil” Berova: “Mesleki Yeterlilik Yasası hazırlandı” Sulama Birliği Çalışanlarına “İş Sağlığı Ve Güvenliği” Eğitimi Sulama birliği çalışanlarına “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi

Linkler

İSG Dernekleri (Yerli)

Antalya İş Sağlığı Güvenliği Derneği

Balıkesir İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği (BAİGDER)

Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği (BİGDER)

Denizli İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Derneği (DİSGDER)

Devlet Denetim Elemanları Derneği

Güneydoğu İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği (GİSGDER)

Hemşirelik Dernekleri

İş Güvenliği Uzmanları Dayanışma Derneği

İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER)

İş Güvenliği Yönetimi Uzmanları Derneği (İSGUDER)

İş Müfettişleri Derneği

İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEM-DER)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği (İSGHEDER)

İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişleri Derneği

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG)

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları derneği (İSGUD)

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Profesyonelleri Platformu

İstanbul İş Güvenliği Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği (KİGUDER)

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği (KİSGUD)

Mersin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği (MERİSGUD)

Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER)

Osgb ve İş Güvenliği Uzmanları Derneği (OSGB-DER)

Sağlık İş Güvenliği ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Derneği (SAİSAD)

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Tüm İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışanları Derneği (TİSGEDER)

Türk Hemşireler Derneği

Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği (TİGİAD)

 

Resmi Kurumlar

ALO 170

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim & Araştırma Mrk.Başkanlığı (ÇASGEM)

E-Çalışma Portalı

E-Devlet

E-Mevzuat

Güvenle Büyü Türkiye (ÇSGB)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGUM)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG KATİP)

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

İş Teftiş Otomasyon Sistemi

KOSGEB

Mesleki Yeterlilik Kurumu

SGK TV

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Patent Enstitüsü

Türk Standardları Enstitüsü

Türkiye İş Kurumu

Türkiye Kızılay Derneği

UYAP Bilgi Bankası

 

Yabancı İSG Enstitüler

Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü (Danimarka)

Ulusal İş Güvenliği Enstitüsü, NIIS (Japonya)

Ulusal İş Güvenliği ve Hijyeni Enstitüsü (İspanya)

Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (Almanya)

İş Güvenliği Araştırma Enstitüsü, VUBP (Çek Cumhuriyeti)

İş Kazaları Ulusal Sigorta Enstitüsü, INAIL (İtalya)

İş Sağlığı Enstitüsü, FIOH (Finlandiya)

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü, IRSST (Kanada)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ELINYAE (Yunanistan)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, IFA (Almanya)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ISST (Tunus)

Merkezi Çalışma Hayatını Koruma Enstitüsü, CIOP (Polonya)

PREVENT (İşyerinde Önleme, Koruma ve Sağlık Enstitüsü) (Belçika)

Ulusal İş Güvenliği ve Önleme Enstitüsü, ISPESL (İtalya)

Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü, NIOH (Norveç)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, NIOSH (ABD)

 

Yabancı Kurum ve Kuruluşlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, CSST (Kanada)

Sağlık ve Güvenlik Otoritesi, HAS (İrlanda)

Baltık Denizi İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı

Belediyeler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu, APSAM (Kanada)

Endüstriyel Hijyen Kurumu, AIHA (ABD)

İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, OSHA (ABD)

İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu, JISHA (Japonya)

İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, KOSHA (Kore)

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Standardizasyon Komisyonu (Almanya)

Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, CCOHS (Kanada)

Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (Avusturya)

Quebec Toksikoloji Merkezi, CTQ (Kanada)

Sağlık ve Güvenlik Kurulu (İngiltere)

Sağlık ve Güvenlik Laboratuarı (İngiltere)

Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı, ACGIH (ABD)

Ulusal Güvenlik Konseyi, NSC (ABD)

Ulusal İş Güvenliği Kurumu, NOSA (Güney Afrika)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, NOHSC (Avustralya)

Ulusal Kaza Sigortaları Fonu (İsviçre)

Uygulamalı Bilimsel Araştırmalar Kurumu, TNO (Hollanda)

Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Kurumları Birliği (Almanya)

 

Diğer Yabancı Kurumlar

Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

Avrupa Birliği Resmi Web Sitesi

European Environment Agency

European Organization for Quality (EOQ) - Avrupa Kalite Teşkilatı

Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAUA)

Int.Org. for Standardization (ISO) - Uluslararası Standardizasyon Örgütü

International Finance Corporation (IFC) - Uluslararası Finans Örgütü

International Labour Organization (ILO) - Uluslararası Çalışma Örgütü

International Maritime Organization (IMO) - Dünya Denizcilik Örgütü

International Monetary Fund (IMF) - Uluslararası Para Fonu

International Social Security Association (ISSA)

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

The Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

The Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA)

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

The World Bank - Dünya Bankası

United Nations Environment Programme (UNEP)

United States Environmental Protection Agency

World Health Organization (WHO) - Dünya Sağlık Örgütü

World Trade Organization (WTO) - Dünya Ticaret Örgütü

 

Yüksek Yargı Organları

Anayasa Mahkemesi

Askeri Yargıtay

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Danıştay

Yargıtay

 

Bakanlıklar

Adalet Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Orman ve Su işleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

TC. Başbakanlık

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 

Sendikalar

Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Hak-İş Konfederasyonu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

 

TMMOB

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Elektirik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası

İç Mimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mühendisleri Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Yayınlar

Çimento İşveren Dergisi

Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları

İLO Yayınları

Kamu-İş Sendikası Yayınları

TMMOB Yayınları

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılım/Program

İSGSİS - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim ve Denetim Sistemi

 

İSG Gazete ve Dergiler (Yerli)

Önlem Dergisi

 

İSG Forumlar (Yerli)

OSGB Forum

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Forumları

Yüklüyor...
Top